Меню
Кошик

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на купівлю-продаж товарів

Фізична особа-підприємець Ольховський Владислав Станіславович, РНОКПП 2908712817, дата та номер запису в ЄРПЮОФО: 14.12.1999 року № 2 556 017 0000 097820, місце реєстрації: 65049, місто Одеса, провулок Івана Франка, б 16, (надалі за текстом – «Продавець») публікує даний Публічний договір (Угода та / або Оферта) про продаж товарів кормів для домашніх тварин, а також інших супровідних товарів, які розміщуються на сайті Інтернет- магазину «zoonova.ua».

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

З метою однакового розуміння та тлумачення умов цієї Угоди, Сторони домовилися визначити значення наступних термінів:

Публічний договір. Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Правове регулювання взаємовідносин сторін щодо укладення Публічного договору визначено статтею 633 Цивільного кодексу України.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, логічно пов'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

Реклама - інформація про особу чи товар\послугу, розповсюджена в будь-якій формі і будь-яким способом і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

IP-адреса веб-сайту - визначений діючими в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та / або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних імен;

Покупець - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка отримала доступ до Інтернет-магазину  «zoonova.ua» та/або замовила Товар;

Оголошення (інформація) про товар - інформація про товар / послугу складена Продавцем для реклами даного товару / послуги в системі Інтернет-магазину «zoonova.ua».

Тап або клік - натискання Покупцем, за допомогою будь-яких методів взаємодії або на будь-яких видах електронних портативних і переносних пристроїв, на оголошення Замовника з метою дізнатися про товар / послугу, купити товар /послугу, і інших цілях, в тому числі не виключаючи випадкові натискання і взаємодія.

Реєстрація - прийняття Покупцем оферти на укладення цієї Угоди є процедура, в ході якої Покупець за допомогою заповнення відповідних форм, розміщених на сторінці Інтернет-магазину «zoonova.ua» надає необхідну інформацію для використання сервісів Інтернет-магазину.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Покупець) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

2.2. Якщо Покупець не згоден з цими умовами повністю або частково, та не прийняв умови Угоди, вважається, що Продавець відмовив такому Покупцю у продажу товарів.

2.3. Починаючи використовувати будь-який сервіс Інтернет-магазину «zoonova.ua», або пройшовши процедуру реєстрації, Покупець вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, та прийняв на себе зобов’язання з їх дотримання.

2.4. Публічний договір (оферта) може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення покупців. Діюча версія оферти з усіма змінами доступна на сторінці Інтернет-магазину «zoonova.ua».

2.5. Взаємодією з Інтернет-магазином «zoonova.ua» Покупці підтверджують свою повну беззастережну згоду з усіма умовами цієї угоди та політики конфіденційності, та зобов’язуються дотримуватись їх положень.

2.6. При реєстрації Покупець зобов'язаний надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих в формі реєстрації і в формах.

2.7. Покупцям забороняється використовувати ненормативну лексику у будь-якому вигляді, у тому числі завуальовану будь-яким чином не залежно від того, чи розуміють інші Покупці зміст такої інформації. Публікувати відомості, що можуть бути розцінені, зокрема, але не виключно, як гендерна, расова, релігійна, політична чи будь-яка інша форма дискримінації, інформацію образливого чи провокаційного характеру, неправдиву і/або недостовірну інформацію, інформації що принижує честь, гідність інші Покупеців, а також ділову репутацію. Розміщувати матеріали еротичного чи порнографічного характеру у будь-якому вигляді чи форматі, розміщувати рекламу товарів/послуг, розміщувати рекламу сторонніх сервісів без попередньої згоди Адміністратора, використовувати сторонні ресурси, програми, коди, патчі або інші методи впливу на Інтернет-магазин «zoonova.ua».

2.8. У разі надання недостовірної інформації та/або вчинення будь-яких дій, зазначених у попередньому пункті Угоди Продавець має право призупинити або скасувати реєстрацію Покупця та застосувати інші заходи впливу в тому числі заблокувати Покупця, видалити матеріали, що порушують правила користування Інтернет-магазином «zoonova.ua», накладати інші обмеження на Покупця на власний розсуд. Продавець має право на власний розсуд видалити профіль Покупця за наявності вмотивованих скарг інших Покупців, грубому порушенні правил користування Інтернет-магазином «zoonova.ua» чи положень цієї Угоди.

2.9. Покупець зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Інтернет-магазину «zoonova.ua», з метою, яка може бути кваліфікована, як порушення прав третіх осіб на о'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення законодавства країни Покупеця або країни осіб яким було завдано збитків або шкоди.

2.10. Покупець не має права здійснювати дій, які впливають на нормальну роботу Інтернет-магазину «zoonova.ua» і є його недобросовісним використанням.

2.11. Продавець не здійснює обов'язкової перевірки інформації, яка розміщується Покупцями. В окремих випадках Продавець має право запропонувати Покупцеві надати документи або інформацію для верифікації, або з метою проведення перевірки отриманих вмотивованих скарг.

2.12. Продавець не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення які були допущені Покупцем при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з цим.

2.13. Продавець не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної в системі Інтернет-магазину «zoonova.ua», включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках Інтернет-магазину «zoonova.ua», так і іншими можливими способами.

2.14. Продавець має право в односторонньому порядку, без вказівки причин, без попереднього повідомлення Покупця видалити з Інтернет-магазину «zoonova.ua» інформацію, яка не відповідає тематиці і основним напрямкам Інтернет-магазину «zoonova.ua» , а також видалити повідомлення і / або коментарі, розміщені Покупцем, які є необґрунтованими і / або не відповідають положенням пунктів даного Договору.

2.15. Приймаючи дану угоду, Покупець підтверджує, що йому зрозумілі його права та обов’язки, а також мета і порядок збору, зберігання і обробки його персональних даних. Покупець також дає згоду, що термін збору, зберігання і обробки його персональних даних є безстроковим.

2.16. Метою збору, зберігання і обробки персональних даних є попередження можливих шахрайських та інших протиправних дій з боку Покупця по відношенню до інших покупців.

2.17. Продавець має право крім основних персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону та електронну адресу), також збирати, обробляти і зберігати додаткові (технічні) дані Покупеця, в тому числі, але не виключно, - файли cookies, інформацію про з'єднання, системну інформацію та інше . Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та / або сукупність дій, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), видаленням персональних даних Покупця з метою забезпечення роботи необхідних сервісів Інтернет-магазину «zoonova.ua». Покупець дає згоду Продавцю використовувати файли cookie, щоб інформувати, оптимізувати і відображати оголошення на основі попередніх відвідувань Інтернет-магазину «zoonova.ua» Покупцем.

2.18. Укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як су'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2.19. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Покупцем будь-якого сервісу Інтернет-магазину «Zoonova.ua» або з моменту реєстрації Покупця і діє безстроково.

2.20. У разі якщо Продавцем були внесені будь-які зміни до Угоди, з якими Покупець не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Інтернет-магазину «zoonova.ua». Факт не припинення використання сервісів Інтернет магазину «zoonova.ua» є підтвердженням згоди Покупця з відповідною редакцією Угоди.

2.21. Розірвання Угоди з боку Продавця може статися у наступних випадках:
- порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Продавцю, в тому числі його репутації, або іншим Покупцям;
- здійснення інших дій, які суперечать цілям, правилам і регламентам Продавця;
Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття Продавцем відповідного рішення.

2.22. Угода може бути змінена Продавцем без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет.

2.23. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Покупців, публікуються в Інтернет-магазину «zoonova.ua» і / або розсилаються на електронні адреси Покупців, які зазначені Покупцями при реєстрації замовлення. Покупці мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Покупця.

2.24. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства країни Продавця. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством країни Продавця.

2.25. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягаючимпримусовому виконанню, не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.

2.26. Продавець залишає за собою право одноосібного вибору Банку обслуговуючого всі види платежів в Інтернет-магазину «zoonova.ua».

2.27. Приймаючи дану угоду Покупець визнає і погоджується з умовами здійснення платежів в Інтернет-магазину «zoonova.ua».

2.28. Продавцем згідно до вимог Закону № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» при продажу товару проводяться розрахункові операції зі створенням у електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, із подальшим їх надсиланням на електрону адресу Покупця.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину «zoonova.ua».

4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину «Zoonova.ua» Покупець зобов'язується надати обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення, яку зазначено у формі замовлення «Кошик».

4.4. Покупець несе всю відповідальність за достовірність та правильність наданої інформації та несе додаткові витрати, пов’язані з помилковим зазначеннями інформації про себе (витрати на зміну адреси доставки, повернення товару тощо).

4.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині «zoonova.ua».

5. ЦІНА І ДОСТАВКА ТОВАРУ

5.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

5.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину «zoonova.ua» не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

5.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

5.6. Покупець самостійно несе витрати з оплати послуг банку (банківська комісія) за здійснення платежу.

5.7. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.8. Покупець під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

5.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.

6.2. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується відповідним законодавчим актом - Додаток N 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172

6.3. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.

6.4. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.5. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.7. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.8. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально- визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в Інтернет-магазині «zoonova.ua».

6.9. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

7.5. Застереження щодо шкоди, завдану внаслідок дефекту в продукції.

7.5.1. За шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції (товару), відповідає її виробник.

7.5.2. Покупець у разі завдавання шкоди внаслідок дефекту в продукції (товару) повинен довести: 1) наявність шкоди; 2) наявність дефекту в продукції;3) наявність причинно- наслідкового зв'язку між дефектом в продукції та шкодою.

7.5.3. У разі коли виробник продукції не може бути встановлений, Продавець несе відповідальність як виробник, якщо він протягом 30 днів не повідомить потерпілому найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила йому цю продукцію.

7.5.4. Виробник звільняється від відповідальності у разі, коли виходячи з усіх обставин, зокрема пов'язаних з обігом, транспортуванням, зберіганням, споживанням, використанням, цієї продукції, а також наданням застережень та іншої інформації про таку продукцію, шкоду завдано як внаслідок вини потерпілого чи будь-якої особи, за яку потерпілий несе відповідальність згідно з цивільним законодавством.

7.5.5. Покупець несе самостійну відповідальність щодо застосування товару та повинен, у разі потреби, отримати попередні висновки/консультації відповідних фахівців (ветеринарів) щодо можливості застосування товару.